مهدکودک

مجموعه‌ی آیه با فراهم کردن مهدکودک به شما در نگهداری فرزندتان کمک می٬‌کند.

محیط مادر و کودک

این امکان در آیه وجود دارد که مادران بتوانند درکنار فرزندانشان به انجام پروژه‌های خود بپردازند.

محیط مناسب بانوان

محیط مناسب کار برای بانوان در ایه مهیا شده است؛ اگر به چنین محیطی نیاز دارید آیه انتخاب خوبی برای شماست!

رشد تخصصی و حضور منتور

مشاورین و منتورهای آیه همراه شما و برای کمک به شما در هر مرحله از کار، قابل دسترس هستند

خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما