مسئول برگزاری رویدادها

شرایط همکاری با ما

 • خانم
 • داشتن سابقه کاری مرتبط یا رشته تحصیلی مرتبط با منابع انسانی
 • مسئوليت پذير و پیگیر
 • داراي تعهد كاري و نظم
 • توانایی مدیریت
 • توانایی بالا در ارتباطات، انجام کار گروهی و پیگیری امور
 • حداقل ۴ روز در هفته حضور در محیط کار الزامی است.
 • حقوق و دستمزد متناسب با رزومه هر فرد محاسبه می‌شود.

شرح شغل و وظیفه:

 • جذب و شبکه سازی
 • مصاحبه و استخدام
 • برنامه ریزی آموزش و رشد کارکنان
 • ارزیابی عملکرد
 • ایجاد حس همدلی بین کارکنان
 • حقوق و دستمزد
 • سازماندهی افراد جدید
 • تنظیم قوانین جدید

برای همکاری با ما لطفا فرم زیر را پر کنید

 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  لطفا فایل PDF رزومه خود را آپلود نمایید

خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما