همزادیابی صوتی

همزادیابی صوتی

هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از صنایع ورود کرده و تحولات بسیاری را رقم زده است. یکی از این زمینه ها، حوزه‌ی سرگرمی و به ویژه نرم‌افزارهای بسیاری می باشد که انواع مختلف آن را به راحتی در پلی استور و نرم افزارهای مشابه می توان یافت و نصب کرد. نرم افزار شباهت سنجی صوتی که توسط تیم هوش مصنوعی در مجموعه ی آیه تدوین شده است، از زمره نرم افزار‌های مذکور می باشد. لازم به ذکر است این برنامه ها بر مبنای تشخیص صوت بوده که کاربردهای بسیاری در زمینه های اقتصادی، امنیتی، سرگرمی، تجاری و … دارد.

این برنامه با دریافت صوت‌های سلبریتی ها در ابتدا و سپس دریافت صوت هر فرد به او اعلام می‌کند که چند درصد و به کدام سلبریتی شباهت دارد.

نام پروژههمزادیابی صوتی
زمینههوش مصنوعی
وضعیتپایان یافته
خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما