همزادیابی تصویری

همزادیابی تصویری

همواره بحث همزادیابی و پیدا کردن شباهت بین افراد مختلف از دیرباز مورد توجه افراد بوده به نحوی که افسانه‌های بسیاری در رابطه آن بیان شده است. نظریه بسیار مشهوری وجود دارد که می گوید در سراسر جهان ۷ نفر وجود دارند که مشابه شما به نظر می‌رسند.

همزاد در لغت به معنی کسانی است که در یک زمان به دنیا آمده‌اند اما سیستم های همزادیابی به شباهت صورت بین افراد مختلف اشاره میکند. هوش مصنوعی در پیدا کردن شباهت در چهره افراد نیز کمک زیادی کرده است. به کمک الگوریتم های پردازش تصویر در سال های اخیر، پیدا کردن تصاویر مشابه کاری دور از ذهن نیست.

سیستم تدوین شده توسط متخصصین ما در مجموعه ی آیه، با دریافت تصاویر سلبریتی ها و افراد معروف مدل را آموزش داده و بعد از آن با دریافت تصویر هر فرد کسی مه بیشترین شباهت را با فرد مورد نظر دارد معرفی میکند.

نام پروژههمزادیابی تصویری
زمینههوش مصنوعی
وضعیتپایان یافته
خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما