انتقال توان بی سیم به پیس میکر

3d-wireframe-hearts-render-isolated-white-backgrounds-abstract-heart-icon-form-lines-and-triangles_t20_wll6pz

همه ساله افراد بسیاری در کشور به دلیل داشتن بیماری های قلبی از ضربان سازهای قلبی استفاده می کنند. این ضربان سازها برای عملکرد صحیح به منبع توان (باتری) نیاز دارند. باتری‌­های مورد استفاده در این دستگاه عمدتا بین ۵ تا ۱۰ سال دوام دارند و پس از این مدت بیمار باید مورد جراحی قرار گیرد تا باتری پیس میکر تعویض گردد. با توجه به شرایط سنی بیماران قلبی و ریسک  جراحی در این سنین، محققان به دنبال استفاده از روش­‌های مختلف تامین توان هستند تا بتوان جایگزینی برای باتری دستگاه انتخاب نمود و بنابراین نیاز به تعویض باتری نباشد.

به نظر میرسد یکی از راه‌های ممکن برای تامین توان استفاده از RF و انتقال بی‌سیم آن است. بدین منظور می­توان بدون هیچ اتصال خاصی یک باتری را شارژ نمود و از این جهت برای کاربرد ضربان­ساز مناسب است.بلوک دیاگرام ضربان ساز قلبی که به صورت بیسیم تغذیه میشود به طور کلی در شکل زیر نمایش داده شده است.

مدارهای به کاررفته در بلوک دیاگرام بالا قادر است توان را به طور مستقیم از بیرون بدن دریافت نماید و یا یک باتری را شارژ کند. گفتنی است از سیستم انتقال توان به روش بیسیم با تغییراتی بتوان در کاربردهای دیگر مانند DBS سیستم های حلزون شنوایی و سیستم های بینایی و … استفاده کرد.

عنوانpacemaker
هدف پروژهساخت سیستم انتقال توان برای ضربانساز قلبی
وضعیتدرحال انجام
خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما