حضور و غیاب صوتی

سیستم حضور و غیاب

حضور و غیاب همواره یکی از ابزارهای کنترل افراد برای رعایت نظم در مجموعه های مختلف بوده است. حتما به خاطر می آورید زمانی که به مدرسه می‌رفتیم هر روز یا هر ساعت معلم یا ناظم اسامی دانش آموزان را میخواند و عیبت آن ها را چک میکرد. یا کارمندانی که هر روز با کشیدن کارت ورود و خروج خود را مشخص می کردند. در گذشته ابزار حضور غیاب ابتدایی و ساده بوده و از طریق انسان صورت میگرفت. با گذشت زمان مانند بسیاری موارد دیگر، علم به خدمت این نیاز بشر آمده و شکل های گوناگونی از حضور و غیاب را ارائه کرده است.

از انواع سیستم های حضور و غیاب میتوان از دستگاههای کارتی، حضور و غیاب رمزی، سیستم های حضور و غیاب بیومتریک شامل اثر انگشت، تشخیص چهره نام برد. یکی از سیستم هایی که تیم های متخصص ما در مجموعه ی آیه روی آن کار میکنند سیستم حضور و غیاب به روش تشخیص صوت و کاملا هوشمند است. این سیستم ها نسبت به سیستم های سنتی مزایای قابل توجهی دارند از جمله:

امکان خطا و اشتباه در این سیستم‌ها بسیار کمتر از حضور غیاب های سنتی است و سلیقه های شخصی افراد در آن اعمال نمی شود.

سرعت حضور و غیاب در این روش بسیار سریعتر اتفاق می افتد. نسبت به سیستم های احراز هویت تصویری قیمت به صرفه تری دارد. امکان ذخیره‌ی اطلاعات، و دسترسی به آنها در هر زمان وجود دارد که خود ایمنی را بالا میبرد.

افراد مربوطی که لازم هست از حضور کارکنان در جریان باشند به راحتی میتوانند داده های مربوط را در تلفن همراهشان دریافت کنند. در بلند مدت می‌توان از داده‌های بدست آمده برای استنتاج و مدیریت بهتر کارکنان استفاده نمود.

نام پروژهسیستم حضور وغیاب صوتی
زمینههوش مصنوعی
وضعیتدر حال انجام
خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما