طراحی خانه هوشمند

شهرنشینی مستمرا در حال گسترش میباشد. امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در شهرهای مختلف زندگی میکنند. طبق آمارها با رشد کلی جمعیت، شهرنشینی در عرض سه دهه آینده، ۲.۵ میلیارد نفر دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد. شهرنشینی در ایران نیز به عنوان پدیدهای پویا در چند دهه اخیر رشد بی سابقه ای کرده است،برای نمونه در ۱۳۳۵ خورشیدی ۳۱ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکردند که در ۱۳۳۹ این رقم به بیش از ۷۱ درصد و در ۱۳۹۵ خورشیدی به ۷۴ درصد رسید.
افزایش بی رویه شهرنشینی منجر به بروز چالش های بسیاری از جمله افزایش ترافیک، قیمت مسکن، میزان فقر در اثر پرشدن موقعیت های شغلی، رقابت غیرقابل کنترل برای به دست آوردن شغل،آلودگیهای صوتی و آب وهوا و کاهش کیفیت آموزش وپرورش و خدمات اجتماعی، کمبود مکان مناسب برای زندگی، محدودیت منابع انرژی، زندگی در محیط کوچک به دنبال صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد محیط های ناسالم و در نتیجه افزایش شدید بیکاری، جرم وجنایات میشودزیرا با کمیاب شدن مشاغل، علیرغم تلاش های فراوان برای تأمین هزینه های زندگی نمیتوان درآمد کافی به دست آورد.
پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از نکات بسیار ضروری جهت هماهنگی با این گسترش سریع جمعیت می باشد. یکی از پاسخ های این مساله طراحی و ساخت شهرهایی با ویژگی های منحصر به فرد می‌باشد. امروزه در دنیا شهرک های بسیاری با هدف مذکور تاسیس شدند که ازجمله آن میتوان به دهکده باغ سالت کراس در آکسفورد، اکوشهر تیانجین، چین و سنگاپور، دهکده های ریجن در هلند، اکودهکده فیندورن در شمال شرقی اسکاتلند، شهر مصدر در ابوظبی، جزیره سامسو در دانمارک، فلدهایم در آلمان و شهر جنگلی کنکون در مکزیک اشاره کرد. یکی از اصلی ترین اجزاهای این شهرها خانه‌‌‌های ساخته شده در آن ها هستند که تیم مادر این پروژه مسئولیت طراحی این خانه ها را بر عهده دارد.

نام پروژهخانه هوشمند
زمینههوش مصنوعی
وضعیتدر حال انجام
خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما